Methodologie

De MOVE-trainingsmethode is een collectief ontworpen specifiek trainingsmodel gebaseerd op sociale innovatie, dat dynamiek, spellen en materialen omvat, aangepast voor praktische toepassing, niet alleen in elk van de deelnemende landen, maar ook elders repliceerbaar.

Het doel van de trainingsgids die we momenteel maken is om het bewustzijn over gemeenschappelijke Europese waarden te vergroten en jongeren actief te betrekken bij sociale inclusie, met behulp van tools gebaseerd op storytelling en gamification. Deze trainingsgids bevat richtlijnen, aanwijzingen, instructies en voorbeelden voor de praktische toepassing van de methode. Ten slotte zal het ook hulpmiddelen bevatten zoals een verklarende woordenlijst, een samenvatting van het wettelijke kader en enkele cijfers over migraties in de wereld en in de EU.

12 maart 2024 (Valencia, Spanje)

In het kader van het MOVE-project kwamen 14 deelnemers bijeen in Valencia (Spanje) tijdens een 4-daagse training van trainers tussen 19 en 22 februari 2024.

De 14 jongerenwerkers en projectmanagers kwamen van de 4 partnerorganisaties MAKS (België), CESIE (Italië), CARDET (Cyprus) en Jovesólides (Spanje), om hun vaardigheden te versterken en innovatieve vaardigheden te leren om transnationaal te werken aan het bevorderen van de sociale inclusie van migranten in een Europees kader.

De 14 deelnemers aan de Training of Trainers georganiseerd door Jovesólides in het kader van het MOVE project, een project medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie Grant Agreement Number: KA220-YOU-626A26DF.
De 14 deelnemers aan de Training of Trainers georganiseerd door Jovesólides in het kader van het MOVE project, een project medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie Grant Agreement Number: KA220-YOU-626A26DF.

Het hoofddoel van de training van trainers was het valideren van de MOVE-methodologie en het ontwerp van de MOVE-trainingsgids die ze op de eerste dag hadden ontvangen. Deze MOVE-methodologie is gebaseerd op gamification, storytelling en het toegepaste gebruik van ICT als innovatieve hulpmiddelen om de sociale inclusie van migranten in Europese samenlevingen te bevorderen. Het is een trainingsprogramma dat is ontworpen om jongeren bewust te maken van en actief te betrekken bij sociale inclusie, dat zal worden toegepast tijdens het project maar ook in andere omgevingen kan worden gekopieerd.

Daarom was de training van trainers in Valencia gericht op het leren van de praktische toepassing van de MOVE-methode en het bijdragen aan mogelijke verbeteringen en veranderingen voor het uiteindelijke ontwerp van de methode.

De 14 trainers keerden terug naar hun thuisland en zullen nu in mei 2024 Youth Labs organiseren met 20 jongeren uit hun gemeenschap, waaronder minstens 5 jongeren met een migratieachtergrond, waarbij deze methodologie wordt toegepast.

  • Bewustmaking van het grote publiek door de creatie van een virtuele ruimte “Map of Migration”, met levensverhalen van migranten die in de partnerlanden van het project verblijven, waarbij gemeenschappelijke waarden worden gepromoot.
  • Verzamel levensverhalen van migranten en/of vluchtelingen en neem hun verhaal over hun reis om Europa te bereiken op in kort videovorm om ze in te voegen in de virtuele ruimte Map of Migrations.
  • De in het project uitgewerkte inhoud ontwerpen, structureren en plannen en een bewustmakingscampagne lanceren over de realiteit van migratie in Europa en de promotie van gemeenschappelijke Europese waarden, gericht op burgers in het algemeen en jongeren in het bijzonder.
storytelling
Een voorbeeld van een resultaat van een vertelactiviteit die deelnemers in staat stelde om over hun identiteit na te denken

De activiteiten van de MOVE Trainingsgids die zijn getest tijdens de Training van Trainers voordat ze werden geïmplementeerd in de Jongerenlabs, omvatten bijvoorbeeld een bordspel dat is geïnspireerd op het traditionele “Juego de la Oca” en is aangepast om de uitdagingen weer te geven waarmee migranten tijdens hun reis worden geconfronteerd.

Traditioneel bestaat dit spel van puur toeval uit 63 vakjes die in een naar binnen draaiende spiraal zijn gerangschikt en een aantal vallen bevatten. . Het doel is om als eerste het laatste vakje te bereiken. In deze aangepaste versie heeft het spel een tweeledig educatief doel: de spelers bewust maken van de obstakels die migranten tegenkomen bij hun pogingen om een waardig leven te leiden in Europa; en informatie verstrekken over de rechten van migranten in Europa, waarbij bepaalde vooroordelen over deze rechten worden gedeconstrueerd.

logo_move
De deelnemers aan de Training of Trainers in Valencia testen en verbeteren de OCA Game om het eens te worden over een definitieve versie voor de Youth Labs die in mei 2024 in elk land worden georganiseerd.
De deelnemers aan de Training of Trainers in Valencia testen en verbeteren de OCA Game om het eens te worden over een definitieve versie voor de Youth Labs die in mei 2024 in elk land worden georganiseerd.