Implementatie

Youth Labs

24 juni 2024

In het kader van het MOVE-project hebben in totaal 98 jongeren deelgenomen aan de Jongerenlabs die werden georganiseerd door de 4 partnerorganisaties MAKS (België), CESIE (Italië), CARDET (Cyprus) en Jovesólides (Spanje).

Het hoofddoel van deze laboratoria was het bevorderen van het collectief genereren van materiaal, inhoud en hulpmiddelen om ten minste 80 jongeren in 4 Europese landen bewust te maken van hun actieve betrokkenheid bij het gebruik van communicatie als middel om het maatschappelijk bewustzijn van de realiteit van migratie in Europa te vergroten.

De specifieke doelstellingen waren als volgt:

  • Jongeren bewust maken van de realiteit van migratie en hun actieve rol in de samenleving;
  • De vaardigheden van jongeren op het gebied van sociale participatie verbeteren door boodschappen te ontwikkelen ten gunste van de sociale integratie van migranten en gemeenschappelijke Europese waarden;
  • Het ontwerpen van een gezamenlijke communicatiecampagne met kernboodschappen en video’s om het sociale bewustzijn over de integratie van migranten en de bevordering van gemeenschappelijke Europese waarden te vergroten.

Tijdens deze workshops ontwikkelden we verschillende activiteiten uit de trainingsgids “MOVE: Het bevorderen van een georganiseerde jeugdbeweging om de diverse en multiculturele identiteit van een pluriform Europa zichtbaar te maken”. Deze trainingsgids, gebaseerd op sociale innovatie en gamification, is bedoeld om jongeren bewust te maken van gemeenschappelijke Europese waarden en hen actief te betrekken bij sociale inclusie, met behulp van tools gebaseerd op storytelling en gamification.

SPANJE

De laboratoria vonden plaats op 14 en 16 mei in het IES Serpis onderwijscentrum in Valencia. In totaal namen 29 jongeren deel (meer dan de lokale vereiste van 20 jonge deelnemers per partnerland van het project), waarvan 7 migranten of nakomelingen van migranten van de 2e en 3e generatie.

Meer specifiek bestond de groep uit jonge studenten die sociale integratie en sociaal-culturele en toeristische activiteiten studeerden. De groep werd ook vergezeld door vier van hun leerkrachten, die geïnteresseerd waren in het leren en toepassen van nieuwe methodologieën voor het werken aan sociale integratiekwesties.

Ze hebben verschillende activiteiten ontwikkeld om ervaringen over migratie te bespreken en te delen, zoals de piramide van racisme (p. 37 van de gids) of “Wie ben ik?” (p. 14).

Ze maakten ook individuele collages over wat het woord “thuis” voor hen betekent.

De groep kon ook een bordspel ontdekken dat geïnspireerd was op het traditionele “ganzenbordspel” en aangepast om de moeilijkheden te illustreren waarmee immigranten tijdens hun reis te maken krijgen. Traditioneel bestaat dit kansspel uit 63 vierkanten die in een spiraal zijn gerangschikt en een reeks vallen bevatten.

Het doel is om als eerste het laatste vakje te bereiken. In deze aangepaste versie heeft het spel een tweeledig educatief doel: de spelers bewuster maken van de obstakels waarmee migranten te maken krijgen als ze proberen een waardig leven te leiden in Europa, en hen informeren over de rechten van migranten in Europa, terwijl bepaalde vooroordelen over deze rechten worden gedeconstrueerd.

De groep deelnemers werd uitgenodigd om bij te dragen aan het ontwerp van een MOVE-bewustmakingscampagne met kernboodschappen en het ontwerp van video’s om het sociale bewustzijn over de integratie van migranten en de bevordering van gemeenschappelijke Europese waarden te vergroten. Dit materiaal maakt deel uit van de MOVE-campagne, die de hele zomer op sociale media in heel Europa te zien zal zijn.

Khai – The Oca Game

Evaluatie.

Bovendien beoordeelde vóór de cursus slechts 35,3% van de deelnemers hun kennis over migratie in Europa tussen de 7 en 10, en slechts 29,5% beoordeelde hun kennis over Europese waarden tussen de 7 en 10. Na de cursus deed respectievelijk 76% en 75% dat. Na de cursus deed respectievelijk 76% en 75% dit.

Meer dan 75% van de ondervraagde deelnemers beoordeelde hun interesse in de inhoud die tijdens het laboratorium werd voorgesteld met een score van 8 punten of meer, wat aangeeft dat de tevredenheid van de deelnemers aan het einde van de activiteit hoog was.

ITALIË

Youth Labs

In Italië werden twee jongerenlaboratoria georganiseerd op 24 mei en 12 juni 2024.

In totaal namen 21 jongeren met verschillende culturele achtergronden deel aan de MOVE for Young People-laboratoria, begeleid door een aantal jongerenwerkers. De jongeren kwamen van middelbare scholen en werden gevolgd en begeleid door CESIE-trainers en jongerenwerkers die waren opgeleid bij de FdF in Valence.

De betrokken jongeren probeerden een aantal van de vertel- en spelactiviteiten van de MOVE-methodologie uit, waaronder “mensenrechtenbingo” en “teken het woord”, dachten na over en leerden samen over migratie in Europa en gemeenschappelijke Europese waarden, en speelden vervolgens het beroemde Oca-spel (spel van de gans), dat is aangepast aan de doelstellingen van MOVE en helpt om na te denken over migratie in Europa en gemeenschappelijke Europese waarden, en om het bewustzijn van deze kwesties te vergroten door deelnemers in de huid te laten kruipen van een migrant die zijn eigen reis naar inclusie moet maken.

De twee video’s en de bewustmakingsboodschappen van de jongerenlaboratoria worden binnenkort gepubliceerd.

Evaluatie.

Aan het einde van het jeugdlaboratorium kregen de deelnemers een evaluatievragenlijst om hun mening te geven en de laboratoria en apparatuur vanuit verschillende gezichtspunten te beoordelen.

De algemene beoordeling is meer dan positief, met zeer positieve opmerkingen over de organisatie en uitvoering van het jongerenlaboratorium, de in het MOVE-project gebruikte methodologie en de gebruikte materialen. Het belangrijkste is dat alle deelnemers verklaarden dat hun kennis over migratie in Europa en over gemeenschappelijke Europese waarden was verbeterd.

Volgens de opmerkingen van de deelnemers werden het spel van de gans en de MOVE-methodologie zelf omschreven als onderhoudend, leuk, prettig om te spelen en leerzaam.

Leer terwijl je speelt, heb plezier terwijl je leert!

BELGIË

In het kader van het Move-project organiseerde MAKS zeer verrijkende workshops in Brussel voor twee groepen jongeren. De ene bestond uit 15 jongeren met verschillende migrantenachtergronden en de andere uit 5 jongeren, waarvan er 4 ook een migrantenachtergrond hadden.

Gedurende drie dagen nam de eerste groep deel aan een reeks praktische en interactieve activiteiten, waaronder de Blason, de “Wie ben ik?”-activiteit, een quiz over gedeelde Europese waarden via Blooket, evenals een vertelactiviteit en de creatie van een digitale storytelling. Deze activiteiten zijn ontworpen om persoonlijke expressie en reflectie over Europese waarden aan te moedigen.

De tweede, kleinere groep genoot ook van de “wie ben ik”-activiteit met de sterrenoefening, evenals van het ganzenspel, dat bijzonder populair was. De jongeren toonden een opmerkelijk enthousiasme en deelname, en waardeerden vooral de leuke en competitieve aard van de activiteiten, wat hun betrokkenheid enorm stimuleerde.

Uit de evaluatieformulieren bleek een aanzienlijke verbetering van hun kennis van de Europese waarden: 54% van de deelnemers beoordeelde hun kennis aanvankelijk tussen 0 en 5 op 10, terwijl 73% na de workshops hun kennis tussen 6 en 9 beoordeelde. Bovendien vond 90% van de deelnemers de methodologie geschikt, met een perfecte balans tussen theorie en praktijk, en innovatief en creatief. Deze resultaten getuigen van de positieve impact en relevantie van de activiteiten die in het kader van dit project werden voorgesteld.

CYPRUS

Het MOVE Youth Lab werd gehouden op zaterdag 25 juni 2024 in Ledra Palace in Nicosia van 10.00 tot 14.00 uur. Het evenement trok een gevarieerde groep van 21 deelnemers, waaronder professionals in beroepsonderwijs en -opleiding, jongerenwerkers en politici met zowel een migranten- als een niet-immigrantenachtergrond. Het hoofddoel van de workshop was het bevorderen van inclusie en EU-waarden onder jongeren, met de nadruk op het betrekken van immigranten en vluchtelingen door het effectieve gebruik van gamification.

Tijdens de workshop kregen de deelnemers de kans om de MOVE-gids te ontdekken en verschillende activiteiten uit te voeren die deel uitmaken van niet-formele educatie. Enkele van de gepresenteerde activiteiten waren: Wie ik ben, Een stap vooruit en Mensenbingo voor EU-waarden. Er was ook een korte presentatie van de doelen en doelstellingen van het MOVE-project en een uitleg van het ganzenbordspel.

De workshop van het MOVE-project bereikte zijn doelstellingen en verschafte waardevolle informatie over diversiteit en de praktische toepassingen ervan bij het bevorderen van inclusie en EU-waarden onder immigranten en vluchtelingen.

De deelnemers waren zeer tevreden over de organisatorische aspecten, de methodologie en de inhoud van de workshop. Er werden enkele suggesties voor verbetering gedaan, waaronder het toevoegen van meer visuele hulpmiddelen en interactieve elementen zoals rollenspellen. Over het algemeen werd de workshop goed ontvangen en legde hij een stevige basis voor de integratie van kennis over belangrijke sociale kwesties in het MOVE-project en andere verwante initiatieven.

De inhoud van deze publicatie geeft uitsluitend de mening weer van de auteur(s) en hun verantwoordelijkheden.