Home

Het MOVE-project heeft met succes zijn inaugurele bijeenkomst gehouden in de bruisende stad Palermo (Italië).
De bijeenkomst bracht een diverse groep van gerenommeerde projectpartners uit Spanje, Italië, Cyprus en België samen om belangrijke aspecten van het project te bespreken en de basis te leggen voor een impactvol project in de toekomst.

Het evenement werd gehouden op 21 september en diende als platform voor uitgebreid overleg over cruciale projectonderdelen. De deelnemers voerden dynamische discussies over projectmanagement, kwaliteitsbeoordeling, de beoordeling van uitgebreide werkpakketten en de strategische verspreiding van de projectresultaten.

De projectmanagementbijeenkomst cultiveerde een coöperatieve omgeving en moedigde de partners aan om hun krachten te bundelen om een goed gedefinieerde weg naar succes te creëren. Dit hield in dat ervoor werd gezorgd dat projectdoelstellingen, deadlines en de verdeling van middelen synchroon liepen, wat de basis vormde voor een effectieve projectimplementatie en een soepele samenwerking tussen teamleden.

Tijdens het evenement kregen de partners de kans om eventuele zorgen en potentiële risico’s met betrekking tot de uitvoering van het project te bespreken en gezamenlijk een reeks maatregelen te formuleren om deze te beperken.
De partners bereikten een consensus en zetten transparante communicatiekanalen op om een naadloze samenwerking tijdens de hele duur van het project mogelijk te maken.

Korte presentatie van het MOVE-project:


De belangrijkste doelstelling van het project is om het bewustzijn van Europese jongeren over migratie te bevorderen en tegelijkertijd inclusie en sociale cohesie van een diverse Europese identiteit te stimuleren.
Meer specifiek heeft het project als doel:

  • Het versterken van de capaciteiten van jeugdtechnici, hen voorzien van innovatieve vaardigheden om transnationaal te werken aan het bevorderen van sociale inclusie in een Europees kader.
  • Het bevorderen van het gezamenlijk genereren van materiaal, inhoud en instrumenten om het bewustzijn van 80 jongeren uit 4 Europese landen te vergroten door hun actieve deelname en het gebruik van communicatie als een sociaal bewustzijnsinstrument over de migrantenrealiteit in Europa.
  • Het bevorderen van het sociale bewustzijn van burgers en Europese jongeren ten aanzien van een tolerantere samenleving en een Europese identiteit die de culturele diversiteit respecteert, door middel van een audiovisuele campagne en een interactieve kaart van migraties.
Het bevorderen van het sociale bewustzijn van burgers en Europese jongeren met het oog op een tolerantere
samenleving en een Europese identiteit die de culturele diversiteit respecteert,
door middel van een audiovisuele campagne en een interactieve kaart van migraties.