Μεθοδολογία

Η μέθοδος κατάρτισης MOVE είναι ένα συλλογικά σχεδιασμένο ειδικό μοντέλο κατάρτισης βασισμένο στην κοινωνική καινοτομία, το οποίο περιλαμβάνει δυναμική, παιχνίδια και υλικό, προσαρμοσμένο για πρακτική εφαρμογή όχι μόνο σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και αναπαραγώγιμο αλλού.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού οδηγού που δημιουργούμε επί του παρόντος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και να τους εμπλέξουμε ενεργά προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης, χρησιμοποιώντας εργαλεία βασισμένα στην αφήγηση ιστοριών και την παιχνιδοποίηση. Αυτός ο εκπαιδευτικός οδηγός θα περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, ενδείξεις, οδηγίες και παραδείγματα για την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου. Finally, it will also contain resources such as a glossary, a legal framework summary and some figures about migrations in the world and in the EU. Τέλος, θα περιέχει επίσης πηγές όπως ένα γλωσσάριο, μια περίληψη του νομικού πλαισίου και ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις μεταναστεύσεις στον κόσμο και στην ΕΕ.

12 Μαρτίου 2024 (Βαλένθια, Ισπανία))

Στο πλαίσιο του έργου MOVE, 14 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στη Βαλένθια (Ισπανία) κατά τη διάρκεια μιας τετραήμερης κατάρτισης εκπαιδευτών μεταξύ 19 και 22 Φεβρουαρίου 2024.

Οι 14 εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και διαχειριστές του έργου προέρχονταν από τις 4 οργανώσεις-εταίρους MAKS (Βέλγιο), CESIE (Ιταλία), CARDET (Κύπρος) και Jovesólides (Ισπανία). Στόχος είναι να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να μάθουν καινοτόμες δεξιότητες για να εργαστούν διακρατικά για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι 14 συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών που διοργάνωσε η Jovesólides στο πλαίσιο του έργου MOVE, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: KA220-YOU-626A26DF.
Οι 14 συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών που διοργάνωσε η Jovesólides στο πλαίσιο του έργου MOVE, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: KA220-YOU-626A26DF.

Ο κύριος στόχος της κατάρτισης των εκπαιδευτών ήταν να επικυρώσουν τη μεθοδολογία MOVE και το προσχέδιο του οδηγού κατάρτισης MOVE που έλαβαν την πρώτη ημέρα. Αυτή η Μεθοδολογία MOVE βασίζεται στην παιχνιδοποίηση, την αφήγηση ιστοριών και την εφαρμοσμένη χρήση των ICTs ως καινοτόμα εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση των εκπαιδευτών που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια είχε ως στόχο την εκμάθηση της πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου MOVE και τη συμβολή σε πιθανές βελτιώσεις και αλλαγές για τον τελικό σχεδιασμό της μεθόδου.

Ως εκ τούτου, η κατάρτιση των εκπαιδευτών που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια είχε ως στόχο την εκμάθηση της πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου MOVE και τη συμβολή σε πιθανές βελτιώσεις και αλλαγές για τον τελικό σχεδιασμό της μεθόδου.

Οι 14 εκπαιδευτές επέστρεψαν στις χώρες τους και τώρα θα οργανώσουν τον Μάιο του 2024 Εργαστήρια Νεολαίας με 20 νέους από τις κοινότητές τους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία.

  • Ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού μέσω της δημιουργίας ενός εικονικού χώρου “Χάρτης της μετανάστευσης”, με ιστορίες ζωής μεταναστών που διαμένουν στις χώρες εταίρους του έργου, προωθώντας κοινές αξίες.
  • Συλλογή ιστοριών ζωής μεταναστών και/ή προσφύγων και καταγραφή σε μορφή σύντομου βίντεο της ιστορίας τους για το ταξίδι τους προς την Ευρώπη, προκειμένου να εισαχθούν στον για να φτάσουν στην Ευρώπη, ώστε να εισαχθούν στον εικονικό χώρο “Χάρτης των μεταναστεύσεων”.
  • Σχεδιασμός, διάρθρωση και προγραμματισμός του περιεχομένου που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου και έναρξη εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης στην Ευρώπη και την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που θα απευθύνεται στους πολίτες γενικά και στη νεολαία ειδικότερα.
αφήγηση ιστοριών
Ένα παράδειγμα αποτελέσματος μιας δραστηριότητας αφήγησης που επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αυτο-αναστοχαστούν σχετικά με την ταυτότητά τους.

Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού οδηγού MOVE που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των εκπαιδευτών πριν εφαρμοστούν στα εργαστήρια νεολαίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό “Juego de la Oca” και προσαρμοσμένο ώστε να παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στο ταξίδι τους.

Παραδοσιακά , αυτό το παιχνίδι καθαρής τύχης αποτελείται από 63 τετράγωνα που είναι διατεταγμένα σε μια προς τα μέσα ελικοειδή σπείρα και περιέχουν μια σειρά από παγίδες. Στόχος είναι να φτάσει κανείς πρώτος στο τελευταίο τετράγωνο. Σε αυτή την προσαρμοσμένη εκδοχή, το παιχνίδι έχει διπλό εκπαιδευτικό στόχο: να ευαισθητοποιήσει τους παίκτες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην προσπάθειά τους να ζήσουν με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη- και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών στην Ευρώπη, αποδομώντας παράλληλα ορισμένες προκαταλήψεις σχετικά με τα δικαιώματα αυτά.

logo_move
Οι συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Βαλένθια δοκιμάζουν και βελτιώνουν το παιχνίδι OCA προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια τελική έκδοση πριν από τα Εργαστήρια Νεολαίας που διοργανώνονται τον Μάιο του 2024 σε κάθε χώρα.
Οι συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Βαλένθια δοκιμάζουν και βελτιώνουν το παιχνίδι OCA προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια τελική έκδοση πριν από τα Εργαστήρια Νεολαίας που διοργανώνονται τον Μάιο του 2024 σε κάθε χώρα.