Εφαρμογή

Εργαστήρια Νεολαίας

24 Ιουνίου 2024

Στο πλαίσιο του έργου MOVE, συνολικά 98 νέοι συμμετείχαν στα Εργαστήρια Νεολαίας που διοργάνωσαν οι 4 οργανισμοί-εταίροι MAKS (Βέλγιο), CESIE (Ιταλία), CARDET (Κύπρος) και Jovesólides (Ισπανία).

Ο κύριος στόχος αυτών των Εργαστηρίων ήταν να προωθηθεί η συλλογική παραγωγή υλικού, περιεχομένου και εργαλείων για την ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 80 νέων από 4 ευρωπαϊκές χώρες από την ενεργό συμμετοχή τους χρησιμοποιώντας την επικοινωνία ως εργαλείο κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Οι ειδικοί στόχοι ήταν:

  • Ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης και τον ενεργό ρόλο τους στην κοινωνία,
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων της νεολαίας στη δεσμευμένη κοινωνική συμμετοχή από το σχεδιασμό μηνυμάτων υπέρ των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών,
  • Σχεδιασμός συνεργατικής επικοινωνιακής εκστρατείας που θα περιλαμβάνει βασικά μηνύματα και σχεδιασμό βίντεο για την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων, αναπτύξαμε διάφορες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού οδηγού “MOVE: Προώθηση ενός οργανωμένου κινήματος νέων για να γίνει ορατή η διαφορετική και πολυπολιτισμική ταυτότητα μιας πλουραλιστικής Ευρώπης”. Αυτός ο εκπαιδευτικός οδηγός που βασίζεται στην κοινωνική καινοτομία και την παιχνιδοποίηση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στην ενεργό συμμετοχή των νέων προς την κοινωνική ένταξη, χρησιμοποιώντας εργαλεία που βασίζονται στην αφήγηση ιστοριών και την παιχνιδοποίηση.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 16 Μαΐου στο εκπαιδευτικό κέντρο IES Serpis στη Βαλένθια. Συνολικά συμμετείχαν 29 νέοι (υπερβαίνοντας τον απαιτούμενο τοπικό αριθμό των 20 νέων συμμετεχόντων ανά χώρα εταίρο του έργου), εκ των οποίων οι 7 είναι μετανάστες ή απόγονοι μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς.

Συγκεκριμένα, η ομάδα αποτελούνταν από νέους φοιτητές ανώτερων πτυχίων στην Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνικοπολιτιστική και Τουριστική Εμψύχωση. Η ομάδα αυτή συνοδευόταν επίσης από τέσσερις δασκάλους τους, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να μάθουν και να αναπαράγουν νέες μεθοδολογίες για να εργαστούν πάνω σε θέματα κοινωνικής ένταξης.

Ανέπτυξαν διάφορες δραστηριότητες για να συζητήσουν και να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τη μετανάστευση, όπως η πυραμίδα του ρατσισμού (σελ. 37 του οδηγού) ή “Ποιος είμαι εγώ;” (σελ. 14).

Έφτιαξαν επίσης ένα ατομικό κολάζ σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς η λέξη “σπίτι”.

Η ομάδα μπόρεσε επίσης να ανακαλύψει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό “Goose Game” και προσαρμοσμένο έτσι ώστε να δείχνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στο ταξίδι τους. Παραδοσιακά, αυτό το παιχνίδι καθαρής τύχης αποτελείται από 63 τετράγωνα τοποθετημένα σε μια εσωτερική σπείρα, που περιέχουν μια σειρά από παγίδες.

Ο στόχος είναι να φτάσετε πρώτοι στο τελευταίο τετράγωνο. Σε αυτή την προσαρμοσμένη έκδοση, το παιχνίδι έχει διπλό παιδαγωγικό στόχο: να ευαισθητοποιήσει τους παίκτες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες για να ζήσουν με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη και να τους ενημερώσει για τα δικαιώματα των μεταναστών στην Ευρώπη, αποδομώντας παράλληλα ορισμένες προκαταλήψεις που σχετίζονται με αυτά τα δικαιώματα.

Η ομάδα των συμμετεχόντων κλήθηκε να συμβάλει στο σχεδιασμό μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης MOVE, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μηνυμάτων και του σχεδιασμού βίντεο για την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει μέρος της εκστρατείας MOVE που θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλη την Ευρώπη.

Khai – Το παιχνίδι Oca

Αξιολόγηση

Επιπλέον, πριν από την κατάρτιση, μόνο το 35,3% των συμμετεχόντων βαθμολόγησαν μεταξύ 7 και 10 τον βαθμό γνώσης τους σχετικά με τις μεταναστεύσεις στην Ευρώπη και μόνο το 29,5% βαθμολόγησαν μεταξύ 7 και 10 τις γνώσεις τους σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες. Μετά την κατάρτιση, το 76% και το 75% αντίστοιχα το έκαναν.

Περισσότερο από το 75% των συμμετεχόντων που συμμετείχαν στην έρευνα βαθμολόγησαν το ενδιαφέρον τους για το περιεχόμενο που προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου με βαθμολογία 8 βαθμών ή υψηλότερη, γεγονός που υποδηλώνει ότι στο τέλος της δραστηριότητας υπήρχε υψηλός βαθμός ικανοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων.

ΙΤΑΛΙΑ

Youth Labs

Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια νέων στις 24 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2024.

Συνολικά 21 νέοι από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα συμμετείχαν στα Εργαστήρια Νεολαίας MOVE, μαζί με ορισμένους εκπαιδευτικούς. Οι νέοι προέρχονταν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενοι και καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτές του CESIE και τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που εκπαιδεύτηκαν κατά τη διάρκεια του ToT στη Βαλένθια.

Οι νέοι που συμμετείχαν δοκίμασαν μερικές από τις δραστηριότητες αφήγησης ιστοριών και παιχνιδοποίησης της μεθοδολογίας MOVE, μεταξύ των οποίων το “Bingo για τα ανθρώπινα δικαιώματα” και το “Draw the word“, προβληματίστηκαν και έμαθαν μαζί για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, και στη συνέχεια έπαιξαν το διάσημο παιχνίδι Oca Game(Goose Game), προσαρμοσμένο στους σκοπούς του MOVE, το οποίο βοηθά στον προβληματισμό για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα αυτά, αφήνοντας τους συμμετέχοντες να μπουν στη θέση ενός μετανάστη που αντιμετωπίζει τη δική του/της πορεία ένταξης.

Σύντομα θα κοινοποιηθούν τα 2 βίντεο και τα μηνύματα ευαισθητοποίησης από τα εργαστήρια νεολαίας.

Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες, στο τέλος του εργαστηρίου νέων, έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για να δώσουν τα σχόλιά τους και να αξιολογήσουν τα εργαστήρια και το υλικό από διάφορες απόψεις.

Η συνολική αξιολόγηση είναι περισσότερο από θετική, με πολύ θετικά σχόλια για την οργάνωση και την υλοποίηση του εργαστηρίου νέων, για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο έργο MOVE και για το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αύξησαν τα επίπεδα των γνώσεών τους τόσο για τη μετανάστευση στην Ευρώπη όσο και για θέματα κοινών ευρωπαϊκών αξιών.

Από τα σχόλια των συμμετεχόντων, το παιχνίδι Oca, καθώς και η ίδια η μεθοδολογία MOVE, χαρακτηρίστηκαν ως διασκεδαστικά, διασκεδαστικά, ευχάριστα στο παιχνίδι και διδακτικά.

Μαθαίνω παίζοντας, διασκεδάζω ενώ μαθαίνω!

ΒΕΛΓΙΟ

πλαίσιο του προγράμματος Move, η MAKS διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ιδιαίτερα εμπλουτιστικά εργαστήρια για δύο ομάδες νέων, η μία αποτελούμενη από 15 νέους με διαφορετικό μεταναστευτικό υπόβαθρο και η άλλη από 5 νέους, τέσσερις εκ των οποίων ήταν επίσης μετανάστες.

Κατά τη διάρκεια τριών ημερών, η πρώτη ομάδα συμμετείχε σε διάφορες πρακτικές και διαδραστικές δραστηριότητες, όπως το Blason, η δραστηριότητα “Ποιος είμαι εγώ”, ένα κουίζ για τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες μέσω του Blooket, καθώς και μια δραστηριότητα αφήγησης ιστοριών και η δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάστηκαν για να ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση και τον προβληματισμό σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες.

Η δεύτερη, μικρότερη ομάδα απόλαυσε επίσης τη δραστηριότητα “ποιος είμαι εγώ” με την άσκηση με τα αστέρια, καθώς και το παιχνίδι με τις χήνες, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές. Οι νέοι έδειξαν αξιοσημείωτο ενθουσιασμό και συμμετοχή, εκτιμώντας ιδιαίτερα τον παιγνιώδη και ανταγωνιστικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, ο οποίος ενθάρρυνε σημαντικά τη συμμετοχή τους.

Τα έντυπα αξιολόγησης έδειξαν σημαντική βελτίωση των γνώσεών τους για τις ευρωπαϊκές αξίες, με το 54% των συμμετεχόντων να βαθμολογεί αρχικά τις γνώσεις του από 0 έως 5 στα 10, σε σύγκριση με το 73% μετά τα εργαστήρια, το οποίο βαθμολόγησε τις γνώσεις του μεταξύ 6 και 9. Επιπλέον, το 90% των συμμετεχόντων έκρινε ότι η μεθοδολογία ήταν κατάλληλη, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ θεωρίας και πράξης, και καινοτόμα και δημιουργική. Τα αποτελέσματα αυτά μαρτυρούν τον θετικό αντίκτυπο και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων που προτάθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

ΚΥΠΡΟΣ

Το Εργαστήριο Νεολαίας MOVE πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου 2024, στο Ledra Palace στη Λευκωσία από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.. Η εκδήλωση προσέλκυσε μια διαφορετική ομάδα 21 συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών της ΕΕΚ, εργαζομένων στη νεολαία και πολιτικών, τόσο με όσο και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η προώθηση της συμμετοχικότητας και των αξιών της ΕΕ μεταξύ των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των μεταναστών και των προσφύγων μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της παιχνιδοποίησης.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον οδηγό MOVE και να παίξουν διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τρόπο μη τυπικής εκπαίδευσης. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν είναι οι εξής: Who i am, A Step Forward και Human Bingo για τις αξίες της ΕΕ. Επιπλέον, έγινε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του έργου MOVE και εξήγηση του παιχνιδιού OCA επίσης.

Το εργαστήριο του έργου MOVE πέτυχε με επιτυχία τους στόχους του, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη διαφορετικότητα και τις πρακτικές εφαρμογές της στην προώθηση της συμμετοχικότητας και των αξιών της ΕΕ μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση για τις οργανωτικές πτυχές, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του εργαστηρίου. Σημειώθηκαν ορισμένες προτάσεις βελτίωσης, όπως η προσθήκη περισσότερων οπτικών βοηθημάτων και διαδραστικών στοιχείων, όπως παιχνίδια ρόλων. Συνολικά, το εργαστήριο έτυχε καλής υποδοχής και παρείχε ισχυρά θεμέλια για την ενσωμάτωση της γνώσης για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα στο έργο MOVE και σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.