Αρχική σελίδα

Το πρόγραμμα MOVE πραγματοποίησε με επιτυχία την εναρκτήρια συνάντησή του στο Παλέρμο (Ιταλία).
Η συνάντηση συγκέντρωσε μια ομάδα έγκριτων εταίρων του από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και το Βέλγιο για να συζητήσουν βασικές πτυχές του έργου και να θέσουν τα θεμέλια για ένα έργο με αντίκτυπο στο μέλλον.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου και λειτούργησε ως πλατφόρμα για εκτεταμένες διαβουλεύσεις σχετικά με κρίσιμες συνιστώσες του έργου. Οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν σε δυναμικές συζητήσεις με επίκεντρο τη διαχείριση του έργου, την αξιολόγηση της ποιότητας, τη συνολική ανασκόπηση των πακέτων εργασίας και τη στρατηγική διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η συνάντηση διαχείρισης του έργου καλλιέργησε ένα περιβάλλον συνεργασίας, ενθαρρύνοντας τους εταίρους να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια σαφώς καθορισμένη πορεία προς την επίτευξη της επιτυχίας. Αυτό περιελάμβανε τη διασφάλιση ότι οι στόχοι του έργου, οι προθεσμίες και η κατανομή των πόρων ήταν συγχρονισμένες, αποτελώντας τη βάση για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την ομαλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τυχόν ανησυχίες και πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου και να διαμορφώσουν από κοινού μια σειρά μέτρων για τον μετριασμό τους.
Έτσι, δημιούργησαν διαφανείς διαύλους επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Σύντομη παρουσίαση του έργου MOVE:


Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων νέων σχετικά με τη μετανάστευση, προωθώντας παράλληλα την ένταξη και την κοινωνική συνοχή μιας ποικιλόμορφης ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

  • Ενίσχυση των ικανοτήτων των τεχνικών της νεολαίας, παρέχοντάς τους καινοτόμες δεξιότητες ώστε να εργάζονται διεθνώς για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
  • Προώθηση της κοινής δημιουργίας υλικού, περιεχομένου και εργαλείων για την ευαισθητοποίηση 80 νέων από 4 ευρωπαϊκές χώρες μέσω της ενεργού συμμετοχής τους και της χρήσης της επικοινωνίας ως εργαλείου κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μεταναστευτική πραγματικότητα της Ευρώπης.
  • Προώθηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και της ευρωπαϊκής νεολαίας προς μια πιο ανεκτική κοινωνία και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που σέβεται την πολιτιστική πολυμορφία, μέσω μιας οπτικοακουστικής εκστρατείας και ενός διαδραστικού χάρτη μετανάστευσης.
Προώθηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και της ευρωπαϊκής νεολαίας προς μια πιο ανεκτική
κοινωνία και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που σέβεται την πολιτιστική πολυμορφία, μέσω μιας οπτικοακουστικής εκστρατείας και ενός διαδραστικού χάρτη μετανάστευσης.
οπτικοακουστική εκστρατεία και διαδραστικός χάρτης των μεταναστεύσεων.